Հայերէն Հայքուներ

Հայքուն ճաբոնական բանաստեղծութիւն է որ ունի երեք տող, առաջին տողը հինգ վանկով, երկրորդը եօթը վանկով եւ երրորդը նորէն հինգ վանկով։