Հայերէն Հայքուներ

Հայքուն ճաբոնական բանաստեղծութիւն է որ ունի երէք տող, առաջին տողը հինգ վանկով, եկրորդը եօթը վանկով եւ երորդը նորէն հինգ վանկով։